3maimenogaina

CD sleeve
Cl: human giant record
AD: Yoshiko MATSUNAGA
D: Yoshiko MATSUNAGA, MASA & KOU(二人目のジャイナ)
Ph: Yoshiko MATSUNAGA

二人目のジャイナの3rd AL「3枚目のジャイナ」の撮影、アートディレクション、デザインを担当しました。